Supervision

Specialist i psykoterapi

Jeg er specialist i psykoterapi til voksne, og jeg superviserer psykologer og andre faggrupper, der står med behandleropgaver, behandleransvar og med de personlige reaktioner, som disse arbejdsopgaver som oftest skaber.

Jeg tilbyder også supervision ift. personlig udvikling eller personlig stil.

Jeg arbejder som psykolog meget klientcentreret og intuitivt, på et fundament af systemisk, meta-kognitivt, kropsorienteret og eksistentiel terapi. Jeg er metodisk velfunderet, men jeg har mest fidus til at have fokus på supervisandens stil og udvikling, fremfor at supervisere udfra en bestemt metode.

Selvfølgelig kan det i specifikke sager ofte være relevant at tale om, hvad der kan være det næste skridt eller hvilke metodiske greb eller forståelser, der kan være relevante. Først og fremmest har jeg dog fokus på supervisandens overvejelser og oplevelser.

Kontakt mig hvis du har brug for supervision. Jeg kan ikke garantere at jeg er den rette, men der er næsten kun en måde at finde ud af det på 🙂

Menu