Mange studerende kæmper med dårligt selvværd

Studieproblemer

Har du det svært som studerende?

Ufatteligt mange studerende får smadret deres selvtillid og får forværret et i forvejen ikke alt for bombastisk selvværd. Den studerende tror, at han/hun er den eneste, der bliver forvirret over de vage krav og succeskriterier, der hersker på uddannelsesinstitutionerne. Derfor er konsekvensen af studiet for mange ensomhed, usikkerhed, depression, angst og en følelse af at være koblet af samfundet.

Mange studerende både i gymnasiet og på de videregående uddannelser oplever stressreaktioner. De studerendes krav og forventninger til dem selv er ofte urimeligt høje, og samtidig er succeskriterierne og uddannelsens krav ret vage. Det er en uheldig kombination, der kan føre til at de studerende får stress symptomer og i værste fald bryder sammen.
Vi kan sammen tale os ind på, hvad der er realistiske forventninger til sig selv i en studiesituation, og hvad der skal til af ændrede forholdemåder og konkrete handlinger og måske studieteknik for at få livet på ret køl igen.

Studieproblemer:

Usikkerhed
Isolation
Depression
Præstationsangst
Eksamensangst
Angst
Menu