Krise

Har du været udsat for en voldsom hændelse ?

Akut krisereaktion

Har du været udsat for en voldsom hændelse som fyring, overfald, ulykke, dødsfald eller skilsmisse er det helt normalt, at du reagerer på måder, der er dig fremmede. Mange mennesker oplever at følelser og tanker kører rundt i dem og oplever, at de ikke at har kontrol over hvordan og hvornår disse følelser kommer til udtryk. Mange kan ikke kende sig selv.

Forskellige reaktioner

Afhængigt af hvad krisen drejer sig om, kan vi tale om, hvad det er, der er hændt, og om din måde at reagere på.  Det du har oplevet og din reaktion herpå, kan komme til at give mere mening, så det bliver muligt for dig at bære den situation, du står i nu, og du kan få en fornemmelse af at have mere retning i livet.

Mange forskellige triggere

Skilsmisse, utroskab, fratrædelse af job, dødsfald, indbrud, overfald og andre store forandringer, herunder også ting som organisationsforandringer og fyringsrunder kan være med til at skabe utryghed og chokere os. Ofte reagerer vi en rum tid, og derefter vender vi på en eller anden vis tilbage til hverdagens trummerum, hvor tankerne ikke er så mange og så urolige. For nogle kan selve krisereaktionen dog være en meget skræmmende oplevelse. Og nogen hændelser er ikke bare lige til at komme sig over. Her kan det være sundt at sparre med en professionel og få sat ord på nogle af de følelser, du bærer rundt på. Få hjælp til at håndtere evt flash backs til den udløsende situation eller billeder og tanker, der bliver ved med at dukke op. Få givet slip på det, der bliver ved med at pine dig.

Livskriser

Kriser kan også være livskriser og disse er mere eksistentielle i deres natur og ikke noget man nødvendigvis skal bearbejde og komme sig over. Eksistentielle kriser kan handle om svære erkendelser i livet. At livet ikke blev som man regnede med, at man selv eller andre ikke lever op til forventningerne, at ensomhed eller meningsløshed fylder så meget at der ikke er plads til glæden i ens liv. Samtaler kan være en hjælp til at forstå sig selv bedre, til at få mere mod på det svære liv, til at finde hovede og hale i det følelsesmæssige kaos.

Eksempler på kriser:

Ulykke
Dødsfald
Skilsmisse
Fyring
Indbrud
Overfald
Lign. voldsomme hændelser
Menu