Om

Hvem er jeg?

Jeg er født i 1971 og bor i Lyngby med min amerikanske mand og vores børn. Mit fornavn stammer fra Grønland ligesom min mor. Desværre taler jeg ikke grønlandsk, men da jeg er meget vant til at tale engelsk, tilbyder jeg også konsultationer på engelsk.

Hvad optager mig?

Jeg holder meget af at være i naturen, hvor jeg finder ro og en følelse af forbundethed. Jeg holder også meget af samvær med andre mennesker. Både det samvær der er præget af ord og det samvær, hvor ordene træder i baggrunden, fordi der er fokus på det man laver sammen. Yoga og meditation har været vigtigt for mig i min dannelsesproces, og jeg er inspireret af disse praxi, ift. at arbejde med mindfulness, åndedrættet, kropsbevidsthed – evnen til at være med det der er lige nu uden at lade sig overvælde af det.

Jeg finder stor glæde ved at læse, særligt skønlitteratur – og den udvidede forståelse af én selv og af verden, der skabes i læseoplevelsen, har hjulpet mig med at overkomme mange svære ting i mit liv. Og litteraturen inspirerer mig til stadighed ift. mit arbejde, hvor jeg ofte bruger metaforer og frie associationer, som en måde at spore mig ind på min samtalepartners livsverden og som en måde at skabe en fælles forståelse.
Jeg kan til tider være meget direkte, og jeg kan også finde på at dele egne oplevelser som eksempler. Jeg er nok ikke den type psykolog, der kun sidder og stiller spørgsmål og ikke fylder noget selv.

Jeg er altid optaget af at dygtiggøre mig fagligt, både for inspirationens skyld, men også for at kunne matche de behov og ønsker mine klienter har. Disse ændrer sig jo med tiden. Samtidig er jeg meget optaget af at kunne være mig selv i den terapeutiske relation. Både fordi dette gør mit daglige arbejde afslappende og behageligt for mig selv, men også fordi jeg oplever, at det gør den terapeutiske proces behagelig og effektiv for den, jeg taler med, der således får lettere ved at slappe af og være sig selv, og føle sig set og forstået. Meget af den positive feedback jeg får, drejer sig om det sidste, og det er jeg virkelig glad for, fordi jeg ved, at dette er essentielt for at der kan opstå en udviklende proces i mødet mellem 2 mennesker.

Hvad er min faglige baggrund?

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, autoriseret af psykolognævnet og uddannet “Specialist i Psykoterapi og Klinisk Psykologi”. Specialistuddannelsen er udviklet og godkendt af dansk psykologforening og er en garanti for, at jeg har fået viden og træning på specialistniveau inden for mit fag. Jeg har terapeutisk træning, efteruddannelse og diplomer i: kognitiv terapi, systemisk-narrativ terapi, eksistentiel terapi, krops/oplevelses-orienteret terapi og mindfulness. Jeg er for nylig blevet certificeret metakognitiv terapeut ved MCT-Institute Manchester. Jeg arbejder fortrinsvis eksistentielt-fænomenologisk og oplevelsesorienteret, men også metakognitivt og inspireres og styrkes af løbende at beskæftige mig med at tilegne mig forskellige metoder og forståelser.

Jeg har været privatpraktiserende psykolog i snart 15 år. Tidligere har jeg arbejdet på bl.a. Psykoterapeutisk Center Stolpegård med gruppebehandling i f.t. angst, depression, OCD og med unge med blandede problematikker. Jeg har også arbejdet på et behandlingssted for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, som føl i en privat praksis, og med telefonisk kriserådgivning for Falck Healthcare.

Den røde tråd i mit arbejdsliv er passionen for samtalen, den personlige udvikling og glæden ved at arbejde med andre mennesker. Jeg bliver ved med at finde arbejdet med mennesker i krise og med alvorlige stress-reaktioner interessant. Dette ikke mindst fordi menneskets og psykens naturlige heling, der finder sted, når man lader den komme til, er både smuk og lærerig.

Menu