Pårørende

At være pårørende kan være meget krævende og til tider opslidende.

Er du pårørende?

At være pårørende til mennesker med funktionsnedsættelse pga. fysisk eller psykisk sygdom kan være meget krævende og til tider opslidende. Det er en opgave i sig selv at finde sig til rette i rollen som pårørende, således at man kan bibevares relationen og således at man holder fast i sig selv og sit eget liv bedst muligt.

De fleste mennesker oplever en voldsom krisereaktion hvis en af deres kære rammes af sygdom og funktionsnedsættelse og i hele den proces, der følger heraf kan det være en stor hjælp at få støtte og sparring til at forstå hvad der sker og tage hånd om situationen bedst muligt. De ændrede livsvilkår kræver erkendelse, accept og tilvænning.

Psykisk sygdom og misbrug

Der er også mange mennesker der vokser op i familier med psykiske problemer og med misbrug, der præges af dette, og som i deres voksne liv må slås med følgerne af at være vokset op under særlige vilkår. Ængstelighed, lav stress-tærskel, konfliktskyhed, søvnproblemer pga overaktivt nervesystem er blot enkelte af de problemer man kan slås med.

Hvadenten du slås med en krisereaktion i forbindelse med at en af dine pårørende er blevet syg, handicappet, har udviklet et misbrug, eller du slås med følgerne af at være vokset op med sygdom eller misbrug, så er det noget jeg kan hjælpe dig med at håndtere. At sætte ord på og møde forståelse og arbejde med egen erkendelse gør en stor forskel for vores evne til at håndtere svære livsbegivenheder og de spor de sætter i os.

Menu