Psykolog Ivalo Hovmand

Står du i en svær livssituation ?

Eller har du problemer med psyken  ? Som du kan se beskrevet her på siden, har jeg gode erfaringer med at hjælpe folk gennem svære tider i deres liv så de kan lande i dem selv igen. Jeg hjælper også med psykiske problemer og reaktioner som stress, akut krise, livskriser, angst og depression.

Er du stresset?

Stress er et interessant og problematisk fænomen og meget udbredt i denne tid, vi lever i. Jeg er stødt på en del mennesker og behandlere, der mener at stress er et meget diffust begreb og nok også lidt af et modefænomen. Men hvis man selv er ramt af stress, eller har været ramt af stress, er man sjældent i tvivl om at stress er en meget ubehagelig og konkret fysisk tilstand.

Har du det svært som studerende?

Flere og flere studerende oplevere at få ødelagt deres selvtillid og får forværret et i forvejen ikke alt for bombastisk selvværd. Ofte oplever den studerende, at han/hun er den eneste, som bliver forvirret og de mange krav og succeskriterier, som eksisterer på uddannelsesinstitutionerne.

Det påvirker ofte den studerende i en negativ retning og konsekvensen bliver ofte ensomhed, depression, angst og en følelse af, at være frakoblet samfundet.

Er du pårørende?

At være pårørende til mennesker med funktionsnedsættelse pga. fysisk eller psykisk sygdom kan være meget krævende og til tider opslidende. Det er en opgave i sig selv at finde sig til rette i rollen som pårørende, således at man kan bibevares relationen og således at man holder fast i sig selv og sit eget liv bedst muligt.

Telefonisk forløb eller online forløb?

Befinder du dig udenlands, eller passer det dig bedre at blive hvor du er, mens du taler med en psykolog, så tilbyder jeg telefoniske forløb eller online forløb. Dette blev almindelig praksis under corona, og det er en praksis, jeg gerne vil fortsætte i de tilfælde, hvor det virker som den bedste løsning.

Terapi er ikke så hokus pokus, som man måske skulle tro

Grundlæggende handler det om at få sat nogle ord på det, der er svært, så det bliver mere håndgribeligt. Derefter skal vi have gang i et godt samarbejde, så vaner kan ændres eller tankemønstre kan rykkes. Men først og fremmest skal jeg forstå dig, og det du bakser med. Mange af de mennesker, jeg har talt med gennem årene, har givet mig god feed-back på netop det sidste. Og det er vigtigt for mig at forstå dig ordentligt, og at skabe et trygt og godt samarbejde. De fleste mennesker føler sig lettede og godt tilpas efter en samtale.

I mit lyse og hyggelige kontor kan du føle dig i gode hænder. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Jeg tilbyder forløb på både engelsk og dansk, og metoden tilpasses dig og din problematik. Jeg er bl.a. uddannet i kognitiv, metakognitiv og narrativ terapi.

Menu