Samtale

Sjælesorg og menneskelighed

En god samtalepartner

Det er vigtigt for os mennesker at have nogen at tale med, at blive set, forstået og lyttet til. Nogle gange er der slet ikke tale om at man skal have behandling af et specifik psykologisk problem. Man kan sagtens opsøge en psykolog for at få en kvalificeret og fornuftig samtalepartner.

Man taler meget om psykoterapeutisk behandling, angstbehandling osv., men nogle gange er der er i højere grad behov for sjælesorg, personlig udvikling – eller bare en god samtale, hvor der bliver sat ord på følelser og fornemmelser og hvor man bliver mødt af et andet menneske på en forstående og respektfuld måde. Denne tradition er nok så gammel som mennesket selv, og er efter min mening det mest helbredende aspekt ved et psykoterapeutisk forløb. Sjælesorg har ikke nødvendigvis noget med sorgprocesser at gøre, men betyder at man sørger for sjælen, man tager hånd om den.

Et åbent møde mellem to mennesker

Jeg har talt med mange mennesker gennem årene, der kommer igen og igen. Nogle gange med års mellemrum. En del af disse samtaler bærer præg af at håndtere aktuelle kriser, en del af dem afspejler netop dette med at tage hånd om sjælen. I et åbent møde mellem to mennesker, kan man finde sig selv eller måske lettere finde sig til rette i sig selv.

Så psykologiske samtaler handler ikke altid om at problemløse eller om at kurere. Samtalen kan også være rettet mod noget mere åndeligt eller noget mere almenmenneskeligt og eksistentielt. En god samtale kan gøre det lettere at være menneske, at være i sig selv.

Terapi:

Sparringspartner
Sjælesorg
Livets kriser
Personlig udvikling
Forvirring
Find ro
Menu