Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Som autoriseret psykolog er jeg under udøvelsen af min virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf. Psykologloven – og det gør jeg naturligvis også i forhold til min behandling af personoplysninger.

Nedenfor beskrives hvordan jeg behandler, bruger og videregiver personoplysninger inkl. cookies.

Cookies

Når du besøger https://www.ivalohovmand.dk/ bliver der lagt en cookie på din computer, mobiltelefon, tablet, mm. En cookie er en lille tekstfil, der kan hjælpe mig med at se trafikken på min hjemmeside, udarbejde statistik og lignende.

Hvis du vil undgå cookies, kan du slette eller blokere dem. Du kan læse en vejledning til, hvordan du rent praktisk gør det på denne hjemmeside: http://minecookies.org/cookiehandtering

Min hjemmeside indeholder cookies fra Google Analytics.

Typer af personoplysninger

Personoplysninger (persondata) er alle informationer, der kan henføres til dig. På denne hjemmeside indsamles der typisk følgende oplysninger; et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på. Hvis du anvender kontaktformularen på min hjemmeside, vil jeg desuden indsamle de oplysninger, som du selv har givet eksplicit samtykke til og selv har indtastet.

I forbindelse med en session hos mig, vil jeg desuden indsamle og behandle nedenstående personoplysninger i det omfang, at det er relevant:

  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail, cpr. nummer, relationer og uddannelse.
  • Følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, race eller etnisk oprindelige, seksuelle forhold og religiøs orientering.

Formål med indsamlingen

Jeg behandler dine personoplysninger til et eller flere af nedenstående formål:

  • At kunne kontakte dig i forbindelse med vores aftaler
  • Overholdelse af Psykologlovens § 14 vedr. optegnelser
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber og lignende, men kun med dit samtykke.
  • Afregningsformål
  • Øvrig dokumentationspligt i henhold til gældende lovgivning herunder Psykologloven, EU’s databeskyttelseslovgivning, Bogføringsloven, mm.

Frivillighed (samtykke)

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du mig personoplysningerne frivilligt. Såfremt du er henvist via Falck Healthcare, Prescriba, Sygesikringen Danmark eller andre instanser, og dermed frivilligt har givet disse dine personoplysninger, vil jeg få dine personoplysninger herfra.

Du er ikke forpligtet til at give mig dine oplysninger, men såfremt du ikke ønsker dette, vil konsekvensen være, at jeg ikke kan varetage ovenstående formål og dermed mine forpligtelser, hvorfor jeg desværre ikke har mulighed for at behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Der vil være enkelte tilfælde, hvor jeg efter aftale med dig, videregiver dine personlige oplysninger. Videregivelse kan i så fald ske til:

  • Din hjemkommune
  • Dit forsikringsselskab
  • Falck Healthcare

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere. Databehandlerne opbevarer udelukkende oplysningerne på mine vegne og efter instruks fra mig, og må derfor ikke på noget tidspunkt anvende dem til egne formål.

Periode for opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger forsvarligt og kun så længe jeg har sagligt behov i forhold til at varetage de formål, der er angivet ovenstående. Herefter slettes elektroniske oplysninger og fysiske makuleres.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – retten til indsigt i dine personoplysninger. Du kan evt. læse mere om dine rettigheder i Psykologloven og Databeskyttelsesforordningen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger eller lignende, er du velkommen til at kontakte mig på ivalo.hovmand@gmail.com.

Udgiver

Dette website ejes og publiceres af:

Psykolog Ivalo Hovmand

Lyngby Hovedgade 47, 1.

2800 Lyngby

Tlf. 26 29 31 26

ivalo.hovmand@gmail.com

Menu