Angst

En fysisk reaktion, som kan have mange forskellige ansigter.

Angst er en fysisk reaktion

Det vil sige, at den meget ubehagelige fornemmelse, vi oplever, og som vi kalder for angst i virkeligheden er et udtryk for at psyken og kroppen er gået i allerhøjeste alarmberedskab.

Fysiske symptomer ved et decideret angstanfald er typisk hjertebanken, stakåndethed, snurren i hænderne, svimmelhed, kvalme og uvirkelighedsfornemmelse. Tankerne vil typisk centrere sig omkring de fysiske symptomer og ubehaget, og man vil tænke, at nu dør man, hvilket kun øger panikken.

Angsten kan have forskellige omdrejningspunkter

Mange af os kender til angst i forskellige versioner. Hvad enten der er tale om det, man kalder sygdomsangst, præstationsangst, generaliseret angst eller mere tvangspræget angst som f.eks. ocd, så har de fleste angstlidelser det til fælles, at vi både oplever at vores tanker ligesom fanges ind af angsten, men også at vi faktisk vedligeholder angsten gennem vores tanker og vores handlinger. Nogle gange fordi vores tanker bliver ved med at cirkle omkring de forestillinger, der skaber angsten. Nogle gange fordi vi fortolker angstsymptomerne som farlige.

Angsten kan forsvinde med tiden

Vi kan gradvist dæmpe angsten – ved at handle og tænke anderledes. Det er dette vi arbejder med i terapien. Det kan være ved gradvis at gå mod angsten og udfordre de angste tanker, men det kan også være at vi træner, ikke at give sig hen til de angste tanker og fornemmelser, hvilket vil få dem til at lægge sig og efterhånden fade helt væk.

Angst-symptomer:

Hjertebanken
Stakåndethed
Snurren i hænderne
Svimmelhed
Kvalme
Uvirkelighedsfornemmelse
Indre uro
Tankemylder
Menu